• 4 سال پیش

  • 102

  • 41:00

فمنیسم آکادمی، هنوز نه

فمنیسم آکادمی
0
0
0

فمنیسم آکادمی، هنوز نه

فمنیسم آکادمی
  • 41:00

  • 102

  • 4 سال پیش

توضیحات
این اپیزود دوم در مورد فعالیت های زنان در قرون وسطی حرف زدیم

با صدای
حدیث خسروی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads