• 3 سال پیش

  • 59

  • 18:38

کسب و کار محلی

گفت آپ
0
0
1

کسب و کار محلی

گفت آپ
  • 18:38

  • 59

  • 3 سال پیش

توضیحات
این پادکست در خصوص دلایل تعطیلی کسب و کار محلی می پردازد

با صدای
محمود مرادی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads