• 3 سال پیش

  • 1.5K

  • 39:33

ما نامرئی نیستیم (قسمت دوم)

رادیو مردم نگار
4
4
1

ما نامرئی نیستیم (قسمت دوم)

رادیو مردم نگار
  • 39:33

  • 1.5K

  • 3 سال پیش

توضیحات
اپیزود دوم: "کورسوی مبهم ترانه ای غمگین" قطعات موسیقی: 1. قطعه "کچ پلک"، اثر جُلگایف 2. قطعه "نازلی بایرام"، اثر نظرعلی محجوبی و عاشور گلدی گرکزی تماس با ما: info@radiomardomnegar.com https://www.radiomardomnegar.com https://t.me/radiomardomnegar https://www.instagram.com/radiomardomnegar

با صدای
آرمان گوهری نسب
شیوا علی نقیان
مسعود اسماعیلی
آرمان گوهری نسب
شیوا علی نقیان
مسعود اسماعیلی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads