• 4 سال پیش

  • 829

  • 19:51

قسمت نهم: من میترسم | بخش دوم

پادکست فیکشن
11
11
0

قسمت نهم: من میترسم | بخش دوم

پادکست فیکشن
  • 19:51

  • 829

  • 4 سال پیش

توضیحات
موجوداتی که با ما زندگی می‌کنند همیشه بی‌خطر و بی‌صدا نیستند، گاهی آن‌چنان به امنیت ‌و آرامش‌ روز و شبمان چنگ می‌زنند که آرزوی یک شب خوابیدن بدون نگاه‌های خیره بر دلمان می‌ماند. این قسمت پادکست فیکشن به سراغ موجوداتی می‌رود که کنار گوشمان هستند و نمی‌بینیمشان.

با صدای
امین اردانی
مرضیه صادقی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads