• 7 سال پیش

  • 217

  • 04:11

انگلیس فاش کرد : فروش مخفیانه سلاح به صدام

تاریخ ایرانی
7
7
0

انگلیس فاش کرد : فروش مخفیانه سلاح به صدام

تاریخ ایرانی
  • 04:11

  • 217

  • 7 سال پیش

توضیحات
پرونده‌های سری و محرمانه در انگلیس که با مجوز دولتی فاش شده‌اند، نشان می‌دهد دولت مارگارت تاچر، نخست‌وزیر وقت این کشور در سال 1981 به طور مخفیانه، دولت صدام در عراق را به تسلیحات و تجهیزات نظامی مسلح کرده بود.

با صدای
سهیل امیر علایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads