• 4 سال پیش

  • 214

  • 20:00

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت سوم

پناه: پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار
0
0
0

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت سوم

پناه: پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار
  • 20:00

  • 214

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این قسمت بخش دوم از مقاله «تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان» به قلم علیرضا افشانی، عباس عسکری ندوشن، محمد حیدری و محمد نوریان نجف آبادی، خوانده شده است

با صدای
سولماز وطنی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads