• 4 سال پیش

  • 222

  • 22:19

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت دوم

پناه: پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار
0
0
0

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت دوم

پناه: پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار
  • 22:19

  • 222

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این قسمت مقاله «تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان» به قلم علیرضا افشانی، عباس عسکری ندوشن، محمد حیدری و محمد نوریان نجف آبادی، خوانده شده است

با صدای
سولماز وطنی
سولماز وطنی
سولماز وطنی
سولماز وطنی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads