• 2 سال پیش

  • 87

  • 06:09
دکلمه شعر کردی کرماشانه گم شاری شیرینم- گوینده آزیتا ابراهیمی

دکلمه شعر کردی کرماشانه گم شاری شیرینم- گوینده آزیتا ابراهیمی

کمند
1
دکلمه شعر کردی کرماشانه گم شاری شیرینم- گوینده آزیتا ابراهیمی
  • 06:09

  • 87

  • 2 سال پیش

دکلمه شعر کردی کرماشانه گم شاری شیرینم- گوینده آزیتا ابراهیمی

کمند
1

توضیحات
کرمانشاه بهشت غرب کشور

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads