• 4 سال پیش

  • 27

  • 06:02

گفتگوی رادیویی در خصوص نقش و تاثیر کسب و کارهای خصوصی در کاستن از آثا تحریم ها

برگزیده های دکتر عبدالرضا هنری
0
0
0

گفتگوی رادیویی در خصوص نقش و تاثیر کسب و کارهای خصوصی در کاستن از آثا تحریم ها

برگزیده های دکتر عبدالرضا هنری
  • 06:02

  • 27

  • 4 سال پیش

توضیحات
این گفتگو که در مورد نقش و توانایی شرکت های خصوصی در کمک به کشور در کم کردن اثر تحریم ها انجام شد در چند حوزه مشخص متمرکز بود: 1-تاکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر کمک گرفتن از شرکت های خصوصی در مواجه با تحریم ها 2-توانمندی خاص شرکت های خصوصی در مقایسه با مجموعه های دولتی 3-نقش دولت در تسهیل کار و فعالیت شرکت های خصوصی

با صدای
دکتر عبدالرضا هنری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads