• 4 سال پیش

  • 64

  • 06:34

در گفتگو با رادیو اقتصاد،فعال سازی مشاغل خانگی در دوران کرونا

برگزیده های دکتر عبدالرضا هنری
0
0
0

در گفتگو با رادیو اقتصاد،فعال سازی مشاغل خانگی در دوران کرونا

برگزیده های دکتر عبدالرضا هنری
  • 06:34

  • 64

  • 4 سال پیش

توضیحات
نقش مشاغل خانگی در تولید ناخالص داخلی 10.2% است و استفاده درست از فرصت بهره گیری از مشاغل خانگی،کمک قابل توجهی در خلق کسب و کارهای جدید و رونق کسب و کارهای فعلی می تواند بکند.

با صدای
عبدالرضا هنری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads