• 4 سال پیش

  • 129

  • 14:50

نمایشنامه خوانی | مترو شماره نه

گروه هنری ارغوان
1
1
0

نمایشنامه خوانی | مترو شماره نه

گروه هنری ارغوان
  • 14:50

  • 129

  • 4 سال پیش

توضیحات
⚜️ گروه هنری ارغوان تقدیم می کند: نمایشنامه خوانی ⚜️ مترو شماره نه نویسنده: تر الگزاندر والنزا نقش خوانان به ترتیب اجرا: نوشین سهراب نیا ، زلیخا ربیعی ، محمدرضا احمدیلر ، پریسا بیات کارگردان: محمد شکری تهیه کننده: رویا ولی زاده ⚜️ پخش از اداره کل هنرهای نمایشی رادیو نمایش

با صدای
نوشین سهراب نیا
زلیخا ربیعی
محمدرضا احمدیلر
پریسا بیات

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads