• 3 سال پیش

  • 98

  • 38:02

قسمت 20 - شرطی کردن ذهن

مستر کوچ
3
3
0

قسمت 20 - شرطی کردن ذهن

مستر کوچ
  • 38:02

  • 98

  • 3 سال پیش

توضیحات
ذهن شگفت انگیز انسان رازهایی داره که اگر بهشون پی ببریم میتونیم توانایی ها و دستاوردهای بسیار بیشتری داشته باشیم و زندگی توأم با رضایت بیشتری رو تجربه کنیم. من سینا رضانواز در این قسمت در مورد شرطی کردن ذهن صحبت میکنم و بهتون آموزش میدم که چطور ذهنتون رو برای موفقیت بیشترتون شرطی کنید.

با صدای
سینا رضانواز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads