• 4 سال پیش

  • 909

  • 16:45

واهمه یکم: آل

پادکست فیکشن
6
6
1

واهمه یکم: آل

پادکست فیکشن
  • 16:45

  • 909

  • 4 سال پیش

توضیحات
ترس یکی از حس‌های جدا نشدنی زندگی انسان بوده و خواهد بود. از انسان نخستین همراه انسان آمده و هربار یک دلیل متفاوت داشته است. واهمه برای شما می‌گوید بشر از چه چیزهایی می‌ترسیده و می‌ترسد. واهمه یکم به آل پرداخته است تهیه و روایت: امین اردانی، مرضیه صادقی تدوین: مجید آقایی کاور: مریم صابری مستندات و تصاویر مرتبط را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام پادکست دنبال کنید.

با صدای
امین اردانی
مرضیه صادقی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads