• 2 سال پیش

  • 6.8K

  • 41:19
1543.مُراد و رازِ سرخِ پنبه زنِ دِه بالا (قسمت اول)

1543.مُراد و رازِ سرخِ پنبه زنِ دِه بالا (قسمت اول)

داستان شب
6
1543.مُراد و رازِ سرخِ پنبه زنِ دِه بالا (قسمت اول)
  • 41:19

  • 6.8K

  • 2 سال پیش

1543.مُراد و رازِ سرخِ پنبه زنِ دِه بالا (قسمت اول)

داستان شب
6

توضیحات
دوستان شب ‌بخیر شماره‌ی هزار و پانصد و چهل و سوم ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ داستان: «#مراد_و_راز_سرخ_پنبه_زن_ده_بالا (۱)» نویسنده و خوانش: #ساناز_سیداصفهانی برای از حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید.

با صدای
ساناز سیداصفهانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads