• 4 سال پیش

  • 351

  • 03:05

دکلمه ی شعر به دیدارم بیا هرشب "اخوان ثالث "با صدای نجیبه محمدی

شعر ودکلمه
2
2
1

دکلمه ی شعر به دیدارم بیا هرشب "اخوان ثالث "با صدای نجیبه محمدی

شعر ودکلمه
  • 03:05

  • 351

  • 4 سال پیش

توضیحات
دکلمه ای عاشقانه ی "به دیدارم بیا هرشب "از اشعار استاد مهدی اخوان ثالث. با صدای نجیبه محمدی

با صدای
نجیبه محمدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads