• 4 سال پیش

  • 100

  • 12:08

آمار به مثابه جنگ‌افزار

اسکروج پادکست
0
0
0

آمار به مثابه جنگ‌افزار

اسکروج پادکست
  • 12:08

  • 100

  • 4 سال پیش

توضیحات
قسمت دوم اسکروج پادکست: آمار به مثابهٔ جنگ‌افزار امروزه همه‌ی ارتش‌های دنیا یک بخش مخصوص عملیات روانی دارن. توی قسمت دوم راجع به جنگ روانی، داعش، پیروزی ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ و استفادهٔ خبیثانه از آمار و روان‌شناسی صحبت می‌کنیم. " چیزهایی که باید از اقتصاد بدونیم در اسکروج" تهیه کننده: امین قطبی فر سردبیر: حسین نقدبیشی نویسندگان: سارا ساردوئی صدابردار: مهرداد احمدنژاد

با صدای
حسام معدنی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads