• 7 سال پیش

  • 3.5K

  • 26:01

آمادگی برای مصاحبه شغلی

کاربانک
10
10
4

آمادگی برای مصاحبه شغلی

کاربانک
  • 26:01

  • 3.5K

  • 7 سال پیش

توضیحات
برای موفقیت در مصاحبه شغلی چه چیزهای باید بدانیم؟ مصاحبه و استخدام شدن یک مهارت است. باید بدانیم که چطور مصاحبه شویم. در این پادکست کاربانک طی گفتگو با آقای مهدی میرهادی به نکات و مواردی برای آماده سازی برای مصاحبه شغلی حضوری پرداخته است.

با صدای
مهدی میرهادی
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads