• 4 سال پیش

  • 142

  • 23:41

کسب درآمد از محتوا - بررسی روشهای مختلف

مهدی بیگدلی
5
توضیحات
این پادکست بر مبنای یک گزارش از سایت socialmediaexaminer تنظیم شده. ی تحقیق روی ۴۳۰۰ تولیدکننده محتوا تو سال ۲۰۱۷ انجام شده و انواع روش‌های کسب درآمد از تولید محتوا توش مورد بررسی قرار گرفته. گزارش قابل اتکاییه

shenoto-ads
shenoto-ads