• 4 سال پیش

  • 652

  • 43:58

شماره‌ی 3: آقای تایپ

Pileh Podcast | پادکست پیله
0
0
0

شماره‌ی 3: آقای تایپ

Pileh Podcast | پادکست پیله
  • 43:58

  • 652

  • 4 سال پیش

توضیحات
ثبت و نگارش حروف همیشه هم کاری به این سادگی نبوده است؛ چه موقعی که قلم در مرکب فرو می‌برده‌اند و چه زمانی که حروف را تایپ می‌کردند. در سومین اپیزود «پیله»، به سراغ کسانی رفته‌ایم که کوشیده‌اند تا بخش‌هایی از جهان‌ ناپدیدشده‌ی نگارش با ادوات قدیم را حفظ کنند.

با صدای
احسان نوروزی
مهسا حکمت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads