• 3 سال پیش

  • 1.1K

  • 44:17
شماره‌ی 1: گورنگار

شماره‌ی 1: گورنگار

Pileh Podcast | پادکست پیله
2
شماره‌ی 1: گورنگار
2
0

شماره‌ی 1: گورنگار

Pileh Podcast | پادکست پیله
  • 44:17

  • 1.1K

  • 3 سال پیش

توضیحات
احسان نوروزی و مهسا حکمت در اولین اپیزود می‌کوشند در قلمروی مرگ، نشانه‌ای از حیات و زندگی پیدا کنند.

با صدای
امیرحسین آزاد
باربد گلشیری
فرزانه ابراهیم زاده
امید مهرگان
احسان نوروزی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads