• 4 سال پیش

  • 1.3K

  • 44:17

شماره‌ی 1: گورنگار

Pileh Podcast | پادکست پیله
3
3
0

شماره‌ی 1: گورنگار

Pileh Podcast | پادکست پیله
  • 44:17

  • 1.3K

  • 4 سال پیش

توضیحات
احسان نوروزی و مهسا حکمت در اولین اپیزود می‌کوشند در قلمروی مرگ، نشانه‌ای از حیات و زندگی پیدا کنند.

با صدای
امیرحسین آزاد
باربد گلشیری
فرزانه ابراهیم زاده
امید مهرگان
احسان نوروزی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads