• 4 سال پیش

  • 76

  • 06:55

از من بپرس کنکوری

آزمونر
1
1
0

از من بپرس کنکوری

آزمونر
  • 06:55

  • 76

  • 4 سال پیش

توضیحات
در از من بپرس درباره چالش های بچه های کنکوری صحبت می کنیم.

با صدای
محمد رحمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads