• 4 سال پیش

  • 202

  • 55:29

10 سوال کنکوری در همایش کنکور 99

آزمونر
0
0
2

10 سوال کنکوری در همایش کنکور 99

آزمونر
  • 55:29

  • 202

  • 4 سال پیش

توضیحات
این صوت همایش کنکور هست که درباره: 1- برای درس های عمومی چه کتاب هایی بخوانیم؟ 2- روش مطالعه ویژه کنکور چگونه هست؟ 3- چگونه با نیم ساعت در روز در دروس عمومی کنکور موفق شوم؟ 4- گاج، کانون، گزینه2 و... کدام برند آزمون را انتخاب کنم؟ 5- رتبه برترهای کنکور چه کتاب ها و روش مطالعه ای داشتند؟ 6- فرق تراز و ضریب در چیست؟ 7- آیا باید برای درسی مثل زیست بیشترین زمان را برای مطالعه اش صرف کنم و بقیه را بیخیال شوم؟ 8- چگونه مشاور انتخاب نکنیم؟ 9- کدام کتاب ها را نخوانیم؟ 10- برنامه ریزی شخصی کنکور چیست؟

shenoto-ads
shenoto-ads