• 3 سال پیش

  • 55

  • 31:48

دانش بیمه و مدیریت ریسک برای مدیران و عموم

صفحه شخصی وحید رضا صادق منش
0
0
0

دانش بیمه و مدیریت ریسک برای مدیران و عموم

صفحه شخصی وحید رضا صادق منش
  • 31:48

  • 55

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم آموزش ها و گفتگوهای وحید رضا صادق منش در خصوص بیمه،مدیریت ریسک و بحران با استفاده از ابزارهای بیمه را خواهید یافت.بدیهی است یکی از مهمترین مهارت های هر شخص عادی و فعال اقتصادی مدیریت ریسک ها و بحران های شخصی و شغلی با استفاده از ابزارهای بیمه ای می باشد.لذا این پادکست ها برای تمامی دوره های کسب و کار نیاز می باشد. درخواست مشاوره بیمه ای و مدیریت بحران ها: 09399548216 09198692825

با صدای
وحید رضا صادق منش
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads