صفحه شخصی وحید رضا صادق منش

آژانس برندسازی و کارافرینی صادق منش
51
میانگین پخش
4.2K
تعداد پخش
44
دنبال کننده

صفحه شخصی وحید رضا صادق منش

آژانس برندسازی و کارافرینی صادق منش
51
میانگین پخش
4.2K
تعداد پخش
44
دنبال کننده

در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصوص موفقیت،حرفه ای شدن و توسعه فردی و شغلی ارائه خواهیم کرد.این فایل ها الزاما ارتباط ارگانیک با یکدیگر ندارند و مهم ترین هدف آنها ارائه نگرش ها و دیدگا...
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصو...
04:24
 • 26

 • 4 سال پیش
04:24
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصوص موفقیت،حرفه ای شدن و توسعه فردی و شغلی ارائه خواهیم کرد.این فایل ها الزاما ارتباط ارگانیک با یکدیگر ندارند و مهم ترین هدف آنها ارائه نگرش ها و دیدگا...
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصو...
04:07
 • 19

 • 4 سال پیش
04:07
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصوص موفقیت،حرفه ای شدن و توسعه فردی و شغلی ارائه خواهیم کرد.این فایل ها الزاما ارتباط ارگانیک با یکدیگر ندارند و مهم ترین هدف آنها ارائه نگرش ها و دیدگا...
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصو...
10:22
 • 35

 • 4 سال پیش
10:22
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصوص موفقیت،حرفه ای شدن و توسعه فردی و شغلی ارائه خواهیم کرد.این فایل ها الزاما ارتباط ارگانیک با یکدیگر ندارند و مهم ترین هدف آنها ارائه نگرش ها و دیدگا...
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصو...
07:15
 • 26

 • 4 سال پیش
07:15
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصوص موفقیت،حرفه ای شدن و توسعه فردی و شغلی ارائه خواهیم کرد.این فایل ها الزاما ارتباط ارگانیک با یکدیگر ندارند و مهم ترین هدف آنها ارائه نگرش ها و دیدگا...
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصو...
13:08
 • 26

 • 4 سال پیش
13:08
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصوص موفقیت،حرفه ای شدن و توسعه فردی و شغلی ارائه خواهیم کرد.این فایل ها الزاما ارتباط ارگانیک با یکدیگر ندارند و مهم ترین هدف آنها ارائه نگرش ها و دیدگا...
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصو...
10:39
 • 34

 • 4 سال پیش
10:39
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصوص موفقیت،حرفه ای شدن و توسعه فردی و شغلی ارائه خواهیم کرد.این فایل ها الزاما ارتباط ارگانیک با یکدیگر ندارند و مهم ترین هدف آنها ارائه نگرش ها و دیدگا...
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصو...
10:10
 • 18

 • 4 سال پیش
10:10
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصوص موفقیت،حرفه ای شدن و توسعه فردی و شغلی ارائه خواهیم کرد.این فایل ها الزاما ارتباط ارگانیک با یکدیگر ندارند و مهم ترین هدف آنها ارائه نگرش ها و دیدگا...
در این آلبوم نکاتی کاربردی،کوچک و تأثیرگذار در خصو...
05:48
 • 89

 • 4 سال پیش
05:48
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط آژانس صادق منش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بسیج مهندسی برگزار شد می باشد.در این فایل ها رویکرد تاسیس و توسعه کسب و کار به روش استارت آپی ارائه ش...
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط...
35:39
 • 14

 • 4 سال پیش
35:39
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
29:56
 • 36

 • 4 سال پیش
29:56
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
05:54
 • 38

 • 4 سال پیش
05:54
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
05:59
 • 23

 • 4 سال پیش
05:59
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
05:30
 • 29

 • 4 سال پیش
05:30
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
06:15
 • 35

 • 4 سال پیش
06:15
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
07:49
 • 30

 • 4 سال پیش
07:49
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
09:06
 • 45

 • 4 سال پیش
09:06
در این آلبوم آموزش ها و گفتگوهای وحید رضا صادق منش در خصوص بیمه،مدیریت ریسک و بحران با استفاده از ابزارهای بیمه را خواهید یافت.بدیهی است یکی از مهمترین مهارت های هر شخص عادی و فعال اقتصادی مدیریت ریسک...
در این آلبوم آموزش ها و گفتگوهای وحید رضا صادق منش...
31:48
 • 82

 • 4 سال پیش
31:48
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
04:40
 • 33

 • 4 سال پیش
04:40
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
05:24
 • 49

 • 4 سال پیش
05:24
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
05:51
 • 36

 • 4 سال پیش
05:51
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
02:48
 • 55

 • 4 سال پیش
02:48
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
19:45
 • 58

 • 4 سال پیش
19:45
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
04:07
 • 88

 • 4 سال پیش
04:07
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
03:51
 • 90

 • 4 سال پیش
03:51
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
03:00
 • 54

 • 4 سال پیش
03:00
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
03:27
 • 68

 • 4 سال پیش
03:27
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
02:24
 • 81

 • 4 سال پیش
02:24
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
02:08
 • 97

 • 4 سال پیش
02:08
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
04:11
 • 78

 • 4 سال پیش
04:11
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت آژانس های املاک و بازاریابی در خدمات املاک می باشد.در این پادکست ها شما تجربیات و علوم مرتبط با توسعه فعالیت در زمینه املاک را خواهید یافت.وحیدرضا صا...
این آلبوم مجموعه پادکست های آموزشی در زمینه مدیریت...
02:53
 • 126

 • 4 سال پیش
02:53
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط آژانس صادق منش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بسیج مهندسی برگزار شد می باشد.در این فایل ها رویکرد تاسیس و توسعه کسب و کار به روش استارت آپی ارائه ش...
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط...
47:18
 • 47

 • 4 سال پیش
47:18
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط آژانس صادق منش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بسیج مهندسی برگزار شد می باشد.در این فایل ها رویکرد تاسیس و توسعه کسب و کار به روش استارت آپی ارائه ش...
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط...
48:53
 • 40

 • 4 سال پیش
48:53
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط آژانس صادق منش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بسیج مهندسی برگزار شد می باشد.در این فایل ها رویکرد تاسیس و توسعه کسب و کار به روش استارت آپی ارائه ش...
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط...
01:02:13
 • 66

 • 4 سال پیش
01:02:13
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط آژانس صادق منش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بسیج مهندسی برگزار شد می باشد.در این فایل ها رویکرد تاسیس و توسعه کسب و کار به روش استارت آپی ارائه ش...
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط...
43:53
 • 45

 • 4 سال پیش
43:53
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط آژانس صادق منش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بسیج مهندسی برگزار شد می باشد.در این فایل ها رویکرد تاسیس و توسعه کسب و کار به روش استارت آپی ارائه ش...
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط...
46:15
 • 84

 • 4 سال پیش
46:15
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط آژانس صادق منش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بسیج مهندسی برگزار شد می باشد.در این فایل ها رویکرد تاسیس و توسعه کسب و کار به روش استارت آپی ارائه ش...
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط...
36:17
 • 78

 • 4 سال پیش
36:17
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط آژانس صادق منش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بسیج مهندسی برگزار شد می باشد.در این فایل ها رویکرد تاسیس و توسعه کسب و کار به روش استارت آپی ارائه ش...
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط...
31:56
 • 56

 • 4 سال پیش
31:56
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط آژانس صادق منش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بسیج مهندسی برگزار شد می باشد.در این فایل ها رویکرد تاسیس و توسعه کسب و کار به روش استارت آپی ارائه ش...
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط...
34:41
 • 62

 • 4 سال پیش
34:41
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط آژانس صادق منش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بسیج مهندسی برگزار شد می باشد.در این فایل ها رویکرد تاسیس و توسعه کسب و کار به روش استارت آپی ارائه ش...
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط...
50:55
 • 58

 • 4 سال پیش
50:55
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط آژانس صادق منش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بسیج مهندسی برگزار شد می باشد.در این فایل ها رویکرد تاسیس و توسعه کسب و کار به روش استارت آپی ارائه ش...
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط...
57:07
 • 82

 • 4 سال پیش
57:07
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط آژانس صادق منش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بسیج مهندسی برگزار شد می باشد.در این فایل ها رویکرد تاسیس و توسعه کسب و کار به روش استارت آپی ارائه ش...
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط...
39:04
 • 88

 • 4 سال پیش
39:04
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط آژانس صادق منش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بسیج مهندسی برگزار شد می باشد.در این فایل ها رویکرد تاسیس و توسعه کسب و کار به روش استارت آپی ارائه ش...
فایل های این آلبوم مربوط به دومین دوره MBA که توسط...
35:36
 • 99

 • 4 سال پیش
35:36
کسب ساز یک برنامه جامع برای آن است که به شما کمک کند تا ناب ترین ایده ها را کشف کنید و آنها را به کسب و کارهای نوآور و پرسود مبدل نمایید.کسب و کاری شبیه اسنپ یا دیجی کالا.من در نقش مربی در تمام مراحل ...
کسب ساز یک برنامه جامع برای آن است که به شما کمک ک...
42:19
 • 61

 • 4 سال پیش
42:19
کسب ساز یک برنامه جامع برای آن است که به شما کمک کند تا ناب ترین ایده ها را کشف کنید و آنها را به کسب و کارهای نوآور و پرسود مبدل نمایید.کسب و کاری شبیه اسنپ یا دیجی کالا.من در نقش مربی در تمام مراحل ...
کسب ساز یک برنامه جامع برای آن است که به شما کمک ک...
39:46
 • 71

 • 4 سال پیش
39:46
در این آلبوم نکاتی درباره کسب و کار ارائه خواهد شد.این پادکست ها ارتباط ارگانیک و مفهومی با یکدیگر نداشته و هر فایل به طور مجزا دارای هویت و هدف مجزایی می باشد.در واقع با شنیدن این فایل ها نکاتی جسته ...
در این آلبوم نکاتی درباره کسب و کار ارائه خواهد شد...
21:58
 • 132

 • 4 سال پیش
21:58
در این آلبوم در چند پادکست به سارقین و دزدهای بهره وری و زمان ِ شما اشاره خواهیم کرد.هدف این آلبوم آموزش مدیریت زمان نیست بلکه به برخی از روش های افزایش بهره وری شخصی و شغلی اشاره دارد.برای بهره بردار...
در این آلبوم در چند پادکست به سارقین و دزدهای بهره...
08:07
 • 46

 • 4 سال پیش
08:07
در این آلبوم در چند پادکست به سارقین و دزدهای بهره وری و زمان ِ شما اشاره خواهیم کرد.هدف این آلبوم آموزش مدیریت زمان نیست بلکه به برخی از روش های افزایش بهره وری شخصی و شغلی اشاره دارد.برای بهره بردار...
در این آلبوم در چند پادکست به سارقین و دزدهای بهره...
07:43
 • 19

 • 4 سال پیش
07:43
در این آلبوم در چند پادکست به سارقین و دزدهای بهره وری و زمان ِ شما اشاره خواهیم کرد.هدف این آلبوم آموزش مدیریت زمان نیست بلکه به برخی از روش های افزایش بهره وری شخصی و شغلی اشاره دارد.برای بهره بردار...
در این آلبوم در چند پادکست به سارقین و دزدهای بهره...
08:10
 • 21

 • 4 سال پیش
08:10
در این آلبوم در چند پادکست به سارقین و دزدهای بهره وری و زمان ِ شما اشاره خواهیم کرد.هدف این آلبوم آموزش مدیریت زمان نیست بلکه به برخی از روش های افزایش بهره وری شخصی و شغلی اشاره دارد.برای بهره بردار...
در این آلبوم در چند پادکست به سارقین و دزدهای بهره...
08:17
 • 46

 • 4 سال پیش
08:17
در این آلبوم در چند پادکست به سارقین و دزدهای بهره وری و زمان ِ شما اشاره خواهیم کرد.هدف این آلبوم آموزش مدیریت زمان نیست بلکه به برخی از روش های افزایش بهره وری شخصی و شغلی اشاره دارد.برای بهره بردار...
در این آلبوم در چند پادکست به سارقین و دزدهای بهره...
08:38
 • 32

 • 4 سال پیش
08:38
shenoto-ads
shenoto-ads