• 4 سال پیش

  • 651

  • 18:03

سحرنامه ۴: چرا نگفت چه مرگته؟

سحرنامه
8
توضیحات
«یک نفر» داره داد می‌زنه. اینجا. پشت گلوم. شما نمی‌شنوید. هیچ کسی نمی‌شنوه. اما خودم چرا. احساس میکنم می‌خواد چیزی به من بگه. تصور می‌کنم؟ نه باور کنید واقعا حسش می‌کنم. می‌خواد با من حرف بزنه. از پشت گلوم. فقط نمی‌تونم بفهمم چه می‌گه. کاش یه راهی بود تا بدونم از من چی می‌خواد؟ موسیقی‌های استفاده شده در پادکست چهارم: پرواز همای - آب طلب نکرده غزل شاکری - من و تو موسیقی متن فیلم هزارتوی پن رستاک - ده و ده‌ دقیقه محسن نامجو و ایندو - با رفتنت ajeet kaur - Adi Shakti Namo namo Rauhaa - Deepty Edith Piaf - Non, je ne regrette rie Nextale Nalize - Meltdown free stiyle

با صدای
سحر رفیع
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads