• 8 سال پیش

  • 60

  • 26:35

پشت درهای زندان زنان

رضا بهادری
13
توضیحات
مخاطب خاص این برنامه شمایید. در هر جامعه ای جرایم وجود دارند و این معضل بزرگ گریبان گیر جامعه ما نیز هست. اما از جمعیت مجرمین در کشور ما کسری را هم زندانیان زن تشکیل می دهند. اگرچه در کشور ما تعداد زندانیان زن از میانگین جهانی دو درصد کمتر هست ولی از این میزان هم نمی شود به راحتی گذر کرد. در این برنامه به سراغ این زندانیان می رویم تا از زبان خودشان داستان زندگیشان را بشنویم. چرا پای یک زن به زندان باز می شود؟ وضعیت کودکان زندانیان زن چگونه است؟ این قسمت از مخاطب خاص را از دست ندهید...

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads