• 8 سال پیش

  • 33

  • 25:01

مهاجرت به شهرها خوب، بد، زشت

رضا بهادری
6
توضیحات
مهاجرت به شهرها، خوب، بد، زشت مخاطب خاص این برنامه شمایید. در سالهای قبل از انقلاب و آغاز رشد و توسعه شهرهای اولین امواج مهاجرتهای گسترده به شهرها آغاز شد. روستاییان که مجذوب امکانات نوین شهرها می شدند در آرزوهای شغل بهتر و آینده ای روشن تر به شهرها سرآزیر می شدند. اما این روند هنوز هم بعد از چند دهه ادامه دارد. اما امروزه عوامل مهاجرت روستاییان به شهرها چه هستند؟از زبان خود مهاجران بشنوید که چگونه در شهرها روزگار می گذرانند. البته نباید از یاد برد که مهاجرت معکوس شهرنشینان به روستا هم پدیده ای میمون و نوظهور است. افرادی که مهاجر به روستاها که هستند؟ برای آشنا شدن با آنها این قسمت از مخاطب خاص را از دست ندهید!

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads