• 3 سال پیش

  • 193

  • 30:38

رمان گتسبی بزرگ

آرش رحمانی
1
1
0

رمان گتسبی بزرگ

آرش رحمانی
  • 30:38

  • 193

  • 3 سال پیش

توضیحات
در اپیزود این هفته‌ی خوراک‌ذهن به بررسی یکی از مهم‌ترین رمان‌های ادبیات آمریکا، یعنی رمان گتسبی بزرگ می‌پردازیم و از دلایل ماندگاری این اثر صحبت می‌کنیم. به بررسی دهه‌ی بیست آمریکا (معروف به Roaring Twenties۹) می‌پردازیم و سبک زندگی decadent مورد نظر آقای فیتزجرالد رو بررسی می‌کنیم.

با صدای
آرش رحمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads