• 4 سال پیش

  • 527

  • 02:07:18

ویلیام شکسپیر

آرش رحمانی
9
9
0

ویلیام شکسپیر

آرش رحمانی
  • 02:07:18

  • 527

  • 4 سال پیش

توضیحات
در اپیزود اول پادکست خوراک‌ذهن، به سراغ معروف‌ترین و تاثیرگذارترین نویسنده‌ی انگلیسی، یعنی ویلیام شکسپیر رفته‌ایم و بعد از بررسی زندگی شخصی این نویسنده، به بحث پیرامون تاثیر شکسپیر بر ژانر غزل و همچنین اهمیت شکسپیر برای زبان انگلیسی پرداخته‌ایم.

با صدای
آرش رحمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads