• 4 سال پیش

  • 618

  • 19:30

پادکست ارمنستان

حمیدرضا BoBo
2
2
0

پادکست ارمنستان

حمیدرضا BoBo
  • 19:30

  • 618

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این پادکست درباره فرهنگ، هنر، تاریخ و جاذبه‌های کشور ارمنستان صحبت می‌شود.

shenoto-ads
shenoto-ads