• 3 سال پیش

  • 535

  • 19:30

پادکست ارمنستان

حمیدرضا BoBo
3
3
0

پادکست ارمنستان

حمیدرضا BoBo
  • 19:30

  • 535

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این پادکست درباره فرهنگ، هنر، تاریخ و جاذبه‌های کشور ارمنستان صحبت می‌شود.

shenoto-ads
shenoto-ads