• 5 سال پیش

  • 231

  • 13:38

پادکست موسیقی و جنگ

حمیدرضا BoBo
0
0
0

پادکست موسیقی و جنگ

حمیدرضا BoBo
  • 13:38

  • 231

  • 5 سال پیش

توضیحات
تا حالا به قدرت و تاثیر موسیقی دقت کردید؟ بدون شک هیچ کسی نمی‌تواند قدرت نفوذ آن را انکار کند. این ابزار به حدی قدرتمند است که همیشه از آن به عنوان وسیله‌ای برای تبلغات و روحیه بخشی استفاده شده است. از هزاران سال قبل صدا و موزیک جزو جدا نشدنی و یکی از اجزای اصلی هر میدان نبردی بوده‌اند. از نقش هماهنگ کننده نیروها، تا اثر هیجانی و القای حس میهن پرستی و شجاعت به مخاطب. در این پادکست سعی شده تا مارش‌های نظامی و موسیقی‌های مربوط به جنگ‌ها و آشوب‌ها معرفی شوند. www.bobonevis.ir

shenoto-ads
shenoto-ads