• 4 سال پیش

  • 1.6K

  • 01:26:28

رویداد رشدینو / فصل 3 اپیزود 9

رویداد رشدینو
1
1
0

رویداد رشدینو / فصل 3 اپیزود 9

رویداد رشدینو
  • 01:26:28

  • 1.6K

  • 4 سال پیش

توضیحات
قسمت 9 از فصل سوم رویداد رشدینو گپ و گفتی با سعید باباخانی (جیبیت) با موضوع چگونه به بیش از 100 هزار نصب رسیدیم؟

با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
سعید باباخانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads