• 3 سال پیش

  • 1.4K

  • 01:26:28
رویداد رشدینو / فصل 3 اپیزود 9

رویداد رشدینو / فصل 3 اپیزود 9

رویداد رشدینو
1
رویداد رشدینو / فصل 3 اپیزود 9
  • 01:26:28

  • 1.4K

  • 3 سال پیش

رویداد رشدینو / فصل 3 اپیزود 9

رویداد رشدینو
1

توضیحات
قسمت 9 از فصل سوم رویداد رشدینو گپ و گفتی با سعید باباخانی (جیبیت) با موضوع چگونه به بیش از 100 هزار نصب رسیدیم؟

با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
سعید باباخانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads