• 4 سال پیش

  • 763

  • 45:02

پادکست 64 - بهار حوالی اردیبهشت (رادیو صدای زمین )

sedayezamin
9
9
1

پادکست 64 - بهار حوالی اردیبهشت (رادیو صدای زمین )

sedayezamin
  • 45:02

  • 763

  • 4 سال پیش

توضیحات
"تلویزیون را خاموش میکنم تا حجم خبرهای تلخ در دهانش بماسد! "
از اردیبهشت می گویم ، از چهره ی بکر و سبز نو رسیده اش ، از شاعری که شاید یکی از همین روزها را برای جنون انتخاب کرده بود و
از بهاری که انگار فصلی تازه است حوالی اردیبهشت...


با صدای
شاهین شرافتی - اسماعیل باستانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads