• 6 سال پیش

  • 0

  • 34:15

رادیو صدای زمین

sedayezamin
2
2
0

رادیو صدای زمین

sedayezamin
  • 34:15

  • 0

  • 6 سال پیش

توضیحات
نامه ای به آقای "ب" ... بامداد نام دیگر همه ی بچه های زمین است پیش از تولد..!در روزگار خبرهای ناخوشایند و دسته چندم از دلار و سیاست و سیاست بازی، خبری رسید شبیه معجزه..! خبر تولد "تو" که با خودت امید را آوردی تا فراموش نکنیم هنوز خدا از ما زمینی ها ناامید نشده.... "نه به خاطر آفتاب نه به خاطر حماسه به خاطر سایه ی بام کوچکش به خاطر ترانه ای کوچکتر از دست های تو..." (الف- بامداد)

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads