• 4 سال پیش

  • 99

  • 27:58

شرعه ی فردوسیان - قسمت 15

شرعه فردوسیان
0
0
0

شرعه ی فردوسیان - قسمت 15

شرعه فردوسیان
  • 27:58

  • 99

  • 4 سال پیش

توضیحات
«شرعه ی فردوسیان» پاسخ های «حاج فردوسی» مولف نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان است. این پاسخ ها در قالب سریال تصویری، ارائه می شود. این مجموعه ی ویدیویی، شرح مفصلی بر نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان و مکمّل تصویری آن است. حاج فردوسی در این قسمت، به این سوال پاسخ دادند: 20. لطفاً کتاب مهره ی مار را توضیح دهید. 21. چرا تمام انسان ها منهاجی نمی شوند؟

با صدای
حاج فردوسی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads