• 4 سال پیش

  • 43

  • 32:45

شرعه ی فردوسیان - قسمت 14

شرعه فردوسیان
0
0
0

شرعه ی فردوسیان - قسمت 14

شرعه فردوسیان
  • 32:45

  • 43

  • 4 سال پیش

توضیحات
«شرعه ی فردوسیان» پاسخ های «حاج فردوسی» مولف نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان است. این پاسخ ها در قالب سریال تصویری، ارائه می شود. این مجموعه ی ویدیویی، شرح مفصلی بر نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان و مکمّل تصویری آن است.حاج فردوسی در این قسمت، به این سوال پاسخ دادند: 19. نقد کلام ، نقد متکلم و فرق این دو را بیشتر توضیح دهید .

با صدای
حاج فردوسی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads