• 5 سال پیش

  • 605

  • 06:47

پاراگراف: بابا گوریو

فلسفیدن
0
توضیحات
در این قسمت از پاراگراف زهرا شاهی از بابا گوریو می‌گوید و بخش‌هایی از آن را می‌خواند. بابا گوریو، نوشته‌ی بالزاک، ترجمه‌ی مهدی سحابی، نشر مرکز

با صدای
زهرا شاهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads