• 5 سال پیش

  • 1.5K

  • 23:24

چت و فلسفه

فلسفیدن
0
توضیحات
بخش زیادی از ارتباطات انسانی بعد از اختراع چت به شکل متفاوتی درآمده است. در این مدیوم قرار کاری می‌گذاریم، بحث سیاسی می‌کنیم، عاشق می‌شویم، جنس می‌فروشیم، قرار سفر می‌گذاریم، دورهمی خانوادگی برپا می‌کنیم، جزوه‌های دانشگاهی رد و بدل می‌کنیم و رفاقت می‌کنیم. در این قسمت با استفاده از آرای هابرماس و هایدگر از این ابزار نسبتا جدید ارتباطی می‌گوییم. صدای استفاده شده: بخشی از فیلم شب‌های روشن موسیقی‌های استفاده شده: شهرام ناظری، سخن تازه فریدون فروغی، نیاز تهم، فاصله محسن نامجو، چهره به چهره ابی، بگو ای یار بگو

با صدای
حمیدرضا فریعقوبی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads