• 4 سال پیش

  • 53

  • 04:50

موبایل گرافی یاد بگیرید! جلسه ی سوم

Tile Soft | تیله سافت
0
0
0

موبایل گرافی یاد بگیرید! جلسه ی سوم

Tile Soft | تیله سافت
  • 04:50

  • 53

  • 4 سال پیش

توضیحات
این سومین جلسه از آموزش موبایل گرافی است و تا اینجا در جلسات قبلی آموختید که چگونه از ابزار های جانبی سخت افزاری مانند انواع لنز ها و امکانات نرم افزاری مانند خطوط مشبک استفاده کنید. در بخش انتهایی آموزش عکاسی با موبایل، ویرایش عکس را خواهید آموخت پس همراه تیله سافت باشید! ادامه در : http://tilesoft.ir/MuPiS

shenoto-ads
shenoto-ads