• 3 سال پیش

  • 17

  • 02:13
شیفت شب - 3 اسفند

شیفت شب - 3 اسفند

Tile Soft | تیله سافت
0
شیفت شب - 3 اسفند
  • 02:13

  • 17

  • 3 سال پیش

شیفت شب - 3 اسفند

Tile Soft | تیله سافت
0

توضیحات
هر شب با شیفت شب همراه باشید تا در جریان خلاصه ای از اتفاقات روز دنیا باشید! همچنین می توانید پادکست شیفت شب را از صفحه ی تیله سافت در شنوتو بشنوید. ادامه در : http://tilesoft.ir/shift-3-esfand

با صدای
پارسا آیین پژوه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads