• 5 سال پیش

  • 679

  • 16:28

پاراگراف: ظرافت جوجه‌تیغی

فلسفیدن
3
توضیحات
در چهارمین قسمت از پاراگراف ملیکا خوش‌نژاد از کتاب ظرافت جوجه‌تیغی می‌گوید و بخش‌هایی از آن را می‌خواند. ظرافت جوجه‌تیغی، موریل باربری، ترجمه‌ی مرتضی کلانتریان، نشر کندوکاو، 1395

با صدای
ملیکا خوش‌نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads