• 5 سال پیش

  • 231

  • 03:28

رادیو لوزی - یادداشت های یک گونه رو به انقراض - مسلخ عشق

رادیولوزی
1
1
0

رادیو لوزی - یادداشت های یک گونه رو به انقراض - مسلخ عشق

رادیولوزی
  • 03:28

  • 231

  • 5 سال پیش

توضیحات
نویسنده و گوینده : حامد جهانتیغ
کاری از رادیولوزی گروه تولید محتوای ایما. رادیولوزی اولین رادیواینترنتی استان سیستان وبلوچستان
مرکز نوآوری صنایع خلاق شرکت محتوای هوشمند نگاره ایما پارک علم وفناوری سیستان وبلوچستان
تلگرام
t.me/radiolouzi
t.me/imastudioo
اینستاگرام
https://instagram.com/_u/radiolouzi
https://instagram.com/_u//ima.cpg

shenoto-ads
shenoto-ads