• 3 سال پیش

  • 1.6K

  • 15:13
1450.سرهنگ و سرخ‌پوست

1450.سرهنگ و سرخ‌پوست

داستان شب
0
1450.سرهنگ و سرخ‌پوست
  • 15:13

  • 1.6K

  • 3 سال پیش

1450.سرهنگ و سرخ‌پوست

داستان شب
0

توضیحات
دوستان شب بخیر شماره هزار و چهارصد و پنجاهم 26 دی 1397 مجموعه‌ی «#رازهای_من_و_سرزمینم (4)» داستان «#سرهنگ_و_سرخ_پوست‌‌‌» نویسنده و خوانش : #بیتا_ملکوتی

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads