• 5 سال پیش

  • 284

  • 12:37

فیلترگرام

ماهنامه پیوست
0
0
0

فیلترگرام

ماهنامه پیوست
  • 12:37

  • 284

  • 5 سال پیش

توضیحات
عصر روز جمعه 8 دی ماه 1396 فیلم‌هایی در کانال‌های تلگرامی به اشتراک گذاشته می‌شد که باور کردن آنها سخت بود. تظاهراتی که قرار بود در مخالفت با دولت برگزار شود، میزبان تندترین شعارها علیه کلیت نظام شد و همین اتفاق کافی بود تا یک کانال تلگرامی روی موج نارضایتی سوار شود و پردامنه‌ترین اعتراضات 40 ساله اخیر را ایجاد کند. همین نقش بود که در اولین گام باعث فیلتر تلگرام و اینستاگرام شد و در ادامه، قدرت اینترنت را به رخ کشید. قدرتی که تا پیش از آن تنها روی کاغذ بود و برآورد دقیقی از آن وجود نداشت. اعتراضات دی ماه 96 پیام‌های فراوانی داشت و یکی هم این بود که اینترنت را دیگر نمی‌توان نادیده گرفت. گزارش میثم قاسمی در این باره را بشنوید:

shenoto-ads
shenoto-ads