• 5 سال پیش

  • 280

  • 57:04

درآمد ارزی راه نجات شرکت‌های آی‌تی است

ماهنامه پیوست
0
0
0

درآمد ارزی راه نجات شرکت‌های آی‌تی است

ماهنامه پیوست
  • 57:04

  • 280

  • 5 سال پیش

توضیحات
در مقابل تحلیلگرانی که تحریم‌ها را سراسر ننگ و شوربختی می‌بینند، برخی نیز معتقدند در شرایط تنگنای اقتصادی هم می‌توان فرصت‌هایی برای رشد صنایع داخلی پیدا کرد. سیامک قاسمی، مدیرعامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد، در همین گروه جای دارد. آرش برهمند به بهانه نشستی که این موسسه چندی پیش با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برای شرح وضعیت پیش روی شرکت‌های فناوری برگزار کرده بود به سراغ قاسمی رفته تا ضمن زیر ذره‌بین قرار دادن آمارهای جالب توجهی که در آن سمینار اشاره شد، این موضوع را بررسی کند که در شرایط تحریم چگونه شرکت‌های آی‌تی می‌توانند خود را زنده نگه دارند. مشروح این گفت‌وگو را بشنوید.

shenoto-ads
shenoto-ads