• 5 سال پیش

  • 179

  • 37:14

باید تغییر نسل اتفاق بیفتد

ماهنامه پیوست
0
توضیحات
چند نفر از شما تاکنون به سامانه شفافیت اطلاعات مراجعه و سوال و درخواستی مطرح کرده‌اید؟ رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات، در این گفت‌وگو چالشی را مطرح می‌کند و از مخاطبان پیوست می‌خواهد که با شرکت در این چالش تعداد درخواست‌های مطرح‌شده در سامانه شفافیت دستگاه‌ها را بالا برند. به اعتقاد او هنوز مردم به سوال کردن عادت نکرده‌اند، در حالی که می‌توان از دستگاه‌ها سوال کرد و آنها را به چالش کشید. اگر تعداد درخواست‌ها و سوال‌ها زیاد شود، این سامانه تبدیل به چالشی برای تمامی دستگاه‌ها می‌شود و مسئولان آن مجبور به پاسخگویی به سوالات و درخواست‌ها می‌شوند و به نوعی مطالبه‌گری شکل می‌گیرد. شاید در آن زمان شفافیت اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات پدید آید، موضوعی که سعی کردیم در این گفت‌وگوی به آن بپردازیم.

shenoto-ads
shenoto-ads