• 5 سال پیش

  • 225

  • 41:46

نگاه نظامی به مدیریت اینترنت درست نیست

ماهنامه پیوست
0
توضیحات
«تعیین مرز دیجیتالی و مرزبانی برای آن با محوریت نیروهای مسلح»، که به عنوان یک ماده در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دیده شده،‌ از آن ماده‌هایی است که هر مقام مسئول در مورد آن دیدگاه متفاوتی دارد. دیدگاهی که بعضاً به دو دسته کاملاً مخالف یا کاملاً موافق تقسیم می‌شود. محمود صادقی، حقوقدان و نماینده تهران در مجلس، معتقد است روشن و شفاف نبودن کلیت طرح ساماندهی و ابهامات موجود در ماده «تعیین مرزبانی دیجیتالی» باعث شده این طرح با این حاشیه‌ها و اظهارنظرهای متفاوت همراه باشد. در گفت‌وگویی که بین روزهای شلوغ کاری صادقی توانسته‌ایم با او انجام دهیم تصریح می‌کند که ورود نیروهای مسلح برای افزایش امنیت سایبری کشور و هم‌افزایی با وزارت ارتباطات خوب است اما اگر قرار باشد این نهاد روی محتوا هم نظارت داشته باشد، این ورود خطرناک خواهد بود. محمود صادقی که فعالیت قابل توجهی در شبکه‌های مجازی و مخصوصاً توییتر دارد از جمله نمایندگان محدود مجلس است که بیگانه با فضای مجازی نیست و آن‌طور که خودش به پیوست می‌گوید در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی کارهای مطالعاتی حقوقی هم روی مباحث مربوط به جامعه اطلاعاتی انجام داده است. با صادقی در مورد جنبه‌های حقوقی و ساختاری ماده مربوط به مرزبانی دیجیتالی که در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در نظر گرفته شده به گفت‌و‌گو نشستیم.

shenoto-ads
shenoto-ads