• 5 سال پیش

  • 8.6K

  • 52:45

«یوری!!! بر رادیو»، فصل سوم: قسمت10: 2019 Anime Guide (2019’s Most Anticipated Anime!)

Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو
5
5
0

«یوری!!! بر رادیو»، فصل سوم: قسمت10: 2019 Anime Guide (2019’s Most Anticipated Anime!)

Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو
  • 52:45

  • 8.6K

  • 5 سال پیش

توضیحات
قسمت دهم / ویژه انیمه های برتر 2019 (قسمت آخر فصل سوم):

2019 ANIME GUIDE (2019'S MOST ANTICIPATED ANIME!)

قسمت دهم:

-معرفی انیمه های معروف 2019
-«یوری!!! بر رادیو»: فصل سوم

با صدای
عاطفه بهسام
فریده
آراد
هستی
ایمان
محمد کاردارفر
محسن صفری
مهتاب زرین پاشنه
مائده ساینا
شبنم شهراد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads