• 5 سال پیش

  • 992

  • 03:20

پروموی قسمت دهم فصل سوم «یوری!!! بر رادیو»

Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو
0
0
0

پروموی قسمت دهم فصل سوم «یوری!!! بر رادیو»

Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو
  • 03:20

  • 992

  • 5 سال پیش

توضیحات
مهمانان این هفته دو تن از مسئولین استودیو "ماپا" هستن. بدون اسپویل کردن داستان، آخر انیمه موزماهی اثر این استودیو، یه اتفاقی افتاد که بعداد در وب سایت این انیمه دقیقا برعکسش نوشته شد. ما گیج شدیم برای همین اوردیمشون تا یه جواب قطعی و محکم ازشون بگیریم!

با صدای
آراد
مهتاب
عاطفه بهسام

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads