• 5 سال پیش

  • 119

  • 08:56

پادکست تکامل - اعتماد در جامعه و گسترش بی اعتمادی

آیدین اسلامی
0
0
0

پادکست تکامل - اعتماد در جامعه و گسترش بی اعتمادی

آیدین اسلامی
  • 08:56

  • 119

  • 5 سال پیش

توضیحات
مستند تکامل اعتماد، چرا بی اعتمادی فراگیر شده ؟ چرا تعداد افراد غیر قابل اطمینان افزایش پیدا کرده؟ راه حل مشکل اعتماد چیست ؟

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads